Make your own free website on Tripod.com
   
   

ผลงานปี 2550

1. ด.ญ. สุวนันท์ จันทร์ชื่น ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประทานรางวัลโดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ วัดราชาธิวาส เมื่่อ วันที่ 25 ก.พ. 2550

2. ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแข่งขันวาดภาพพระพุทธศาสนาจากกรมการศาสนา เมื่อ 4 ก.พ. 2550

3. ด.ญ. พรรณิการ์ เหลืองสะอาด ได้รับรางวัลชมยการแข่งขันกล่าวสุนทรพนจ์ในงานวันรวมศิษย์พระธรรมกาย มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2550

4. ด.ญ. สุวนันทร์ จันทร์ชื่น เข้ารอบชิงชนะเลิศหนูน้อยลูกทุ่งเสียงทอง รายการบัลลังก์ดาว (ช่อง 5) เมื่อ 22 ม.ค. 2550

5. ด.ญ. วันทนีย์ เจริญลาภ เข้ารอบชิงชนะเลิศ รอบเดือนมีนาคม รายการโชว์ชิงแชมป์ทาง ITV เมื่อ 27 ก.พ. 2550