Make your own free website on Tripod.com
 
คลิกเพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรา
คลิกเพื่อเลือก
คลิกเพื่อเลือก
คลิกเพื่อเลือก
คลิกเพื่อเลือก
คลิกเพื่อเลือก
การเดินทาง :
เมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดตราดแล้ว สามารถเดินทาง สู่เกาะช้างได้ โดยนั่งรถสองแถว จากตัวเมืองตราด ไปท่าเรือแหลมงอบ ค่าโดยสารคนละ 15 บาท แล้วต่อเรือ จากท่าแหลมงอบไปเกาะช้าง

การเดินทางไปเกาะช้าง
* ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง
* ค่าโดยสารเรือ สามารถซื้อเป็นตั๋วโดยสารบนฝั่ง หรือ จะจ่ายเป็นเงินสดเมื่อลงเรือก็ได้
การนำรถยนต์ไปเกาะช้าง

สำหรับผู้ที่ต้องการ จะนำรถยนต์ส่วนตัว ไปเที่ยวรอบเกาะช้างเอง (ควรเป็นประเภทขับเคลื่อนสี่ล้อ หรือเป็นรถที่แรงดี) สามารถนำรถไปลงเรือเฟอร์รี่ ข้ามไปเกาะช้างได้โดย ไปที่ลงเรือ อ่าวธรรมชาติ ซึ่งอยู่ห่างจากแหลมงอบ ไปประมาณ 23 กม. จะมีท่าเรือเฟอร์รี่ อัตราค่าโดยสาร รถยนต์ส่วนบุคคล รถตู้ รถกระบะ รถบัส 50 ที่นั่ง คันละ 500 บาท (แถมคนขับ 1 คน) หรือหากไม่นำรถไป แต่ต้องการลงเรือเฟอร์รี่ ก็สามารถนั่งรถฟรี จากท่าแหลมงอบ ไปอ่าวธรรมชาติ เพื่อลงเรือเฟอร์รี่ได้ ค่าโดยสารคนละ 50 บาท

เวลาเดินเรือ เที่ยวไป ออก 7.30 น. , 10.00 น. , 14.00 น. , 16.30 น. ขากลับเรือออกจากอ่าวสับปะรด เวลา 8.30 น. , 11.00 น. , 15.00 น. , 17.30 น. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ในการเดินทาง เรือ 1 ลำ สามารถบรรทุกรถยนต์ส่วนบุคคล ได้ประมาณ 7 คัน รถตู้ประมาณ 6-7 คัน รถกระบะประมาณ 6-7 คัน

การเดินทางบนเกาะช้าง

การเที่ยวรอบเกาะช้าง ไม่ว่าจะไปเที่ยวชายหาด เล่นน้ำตก หรือ ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน การเดินทางรอบเกาะ ถ้าไม่ได้นำรถส่วนตัวไปเอง มีบริการรถสองแถว ซึ่งหาได้จากท่าเรือ ที่เราไปขึ้น อัตราค่าโดยสาร คนละ ตั้งแต่ 20-70 บาท แล้วแต่ระยะทางที่เราจะไป หรือ ถ้าต้องการไปเป็นกลุ่มส่วนตัว สามารถเช่าเหมาได้ ในอัตรา 1,500 บาทต่อวัน โดยสามารถติดต่อรถได้ จากท่าเรือที่ท่านขึ้น