Make your own free website on Tripod.com
 
คลิกเพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรา
คลิกเพื่อเลือก
คลิกเพื่อเลือก
คลิกเพื่อเลือก
คลิกเพื่อเลือก
คลิกเพื่อเลือก
สิ่งอำนวยความสะดวก :
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ได้เตรียมสถานที่ทางเต้นท์บริเวณโดยรอบที่ทำการ พักได้ประมาณ 300 คน นักท่องเที่ยวจะต้องนำเต้นท์ไปเอง

ติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเกาะช้าง (บ้านหินตาบ๋อย) ตำบลแหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120

สำหรับที่พักของเอกชนก็มีอยู่หลายแห่งทั้งที่เกาะช้างและเกาะต่างๆ และตามสถานที่พักเหล่านี้ต่างก็มีบริการเรือนำเที่ยวด้วย

ดูรายละเอียดที่พัก ได้ที่ ที่พักบนเกาะช้าง